Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern EN 9100

Se adresează

Standardul EN 9100 este un standard bazat pe ISO 9001 și dezvoltat de către International Aerospace Quality Group, recunoscut în întreaga lume la nivel de industrie și poate constitui o parte esențială în obținerea licențelor de activitate la nivel de  industrie aerospațială și de apărare, elaborate de părțile interesate cu scopul de a îmbunătăți calitatea și a asigura structura producătorilor si al altor companii in lantul de furnizare.

Persoanelor din cadrul unei organizații certificate sau în curs de certificare conform EN 9100/ este auditat secundă parte  sau care activează în domeniul proiectării, producției, distribuției, întreținerii și reparațiilor apartinând sectorului aerospațial sau de apărare; reprezentanților / responsabililor din domeniul managementului.

Obiective

Acest training își propune să furnizeze cunoștințe și abilități privind:

 • Cerințele sistemului de managemement al calității pentru industria aeronautică conform EN 9100;
 • Integrarea cerințelor cu High Level Structure ISO 9001, intelegerea ți diagnosticarea stadiului organizatiei raportat la cerințele standardului
 • Proiectare, planificare si coordonare activitatatii de auditare interna in conformitate cu cerintele standardului EN 9100 si ISO 19011:2018.
 • Rolurile și responsabilitățile echipei de audit;
 • Tehnica de audit specifica efectuarii auditurilor;
 • Raportarea rezultatelor
 • Analiza cerințelor EN 9100 și exemplificarea modului de interpretare a conformității/ neconformității;
 • Modul de redactare a documenației de audit- plan de audit, chestionare, raport de neconformitate, raport de audit etc.
 • Evaluarea premiselor îmbunatățirii continue.

Beneficii operaționale și de business

 • Asigurarea unei mai mari transparențe și încredere din partea stakeholderilor, o mare mare vizibilitate în piață și o creștere a reputației;
 • Încurajarea creșterii organice la nivel international, crescând oportunitățile de business;
 • Reducerea de timp potențială în cazul auditurilor de secundă parte;
 • Creșterea performanței organizaționale prin creșterea angajamentului la nivel managerial, întărirea comunicării interne, înțelegerea rolurillor și responsabilităților, adaptarea principiilor EN 9100 la nivelul organizației, auditare internă și monitorizare periodică;
 • Diminuarea riscurilor datorată faptului că urmărește asigurarea conformității cu cerințele unui standard recunoscut de autorități de reglementare;
 • Reducerea pierderilor prin diminuarea non-calității.

Durată

3 zile, sală de curs fizică sau virtuală

Cost

300 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România