Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

AUDITOR INTERN FSSC 22000, vers. 5.1.

Se adresează

Companiilor din domeniul alimentar (producerea, ambalarea, transportul, depozitarea, servirea şi comercializarea produselor alimentare) indiferent de marimea şi complexitatea lor şi care doresc să-şi implementeze un sistem care să ofere premisele obţinerii unor produse alimentare sigure în vederea creşterii încrederii între clienţi, furnizori şi autorităţile de supraveghere.

Persoanelor din cadrul unei organizaţii certificate sau în curs de certificare conform FSSC 22000, care efectuează/vor efectua audituri interne. Reprezentanţilor managementului pentru Siguranţă/Calitate, echipei de siguranţa alimentului, responsabililor de procese, şefilor de compartimente, consultanţilor FSSC 22000.

Tuturor celor care doresc să îşi dezvolte formarea/activităţile în domeniul auditurilor în industria alimentară.

Obiective

Dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi necesare auditorilor interni în conformitate cu cerinţele standardului FSSC 22000 cu accent pe:

  • cerinţele comune privind calitatea şi siguranţa alimentară, unde prioritatea se axează pe menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a acestui sistem;
  • tipurile de audit; domeniul de aplicare al auditului; înţelegerea şi evaluarea cerinţelor standardului, planificarea, conducerea şi raportarea unui audit intern al sistemelor de management al siguranţei alimentare, aplicarea abilităţilor practice necesare pentru efectuarea auditurilor interne conform cerinţelor FSSC 22000, elaborarea unui program de audit eficace şi selectarea echipei, utilizarea chestionarelor şi listelor de verificare sau alte elemente ajutătoare eficiente; clasificarea constatărilor; cerinţele ce pot da naştere unei neconformităţi; tratarea neconformităţilor.

Beneficii operaționale și la nivelul companiei

  • Creşterea gradului de transparenţă şi comunicare cu mediul, de-a lungul întregului lanţ de furnizare;
  • Asigurarea unui protocol eficient privind managementul programelor preliminare;
  • Creşterea încrederii părţilor interesate în capabilitatea companiei de a minimiza riscurile alimentare semnificative;
  • Crearea unui cadru flexibil de adaptare la cerinţele specifice ale clientilor.

Durată

2 zile

Cost

240 Euro

Criterii de acces

Se recomanda: cunoaşterea principiilor sistemelor de management şi a standardelor de referinţă FSSC 22000, puteti urma cursul Cerinte FSSC 22000.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România