Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern IATF 16949: 2016

Se adresează

Persoanelor din cadrul unei organizații certificate sau în curs de certificare conform IATF 16949:2016, este auditat secundă parte sau care activează în domeniul proiectării, producției, distribuției, întreținerii și reparațiilor apartinând sectorului industriei auto; reprezentanților / responsabililor din domeniul managementului,  auditorilor interni.

Obiective

Acest training își propune să furnizeze cunoștințe și abilități privind:

 • Principiile  sistemului de managemement al calității pentru industria auto;
 • Prezentarea standardului IATF 16949: 2016, precum și a diferențelor dintre ISO 9001/IATF 16949;
 • Planificarea, efectuarea auditurilor şi raportarea rezultatelor acestora, de asemenea prezentarea metodelor și  tehnicilor de audit;
 • Analiza cerințelor IATF 16949:2016 și exemplificarea modului de interpretare a conformității/ neconformității;
 • Modul de redactare documenație de audit- plan de audit, chestionare, raport de neconformitate, raport de audit etc.
 • Evaluarea premiselor îmbunatățirii continue.

Beneficii operaționale și de business

 • Asigurarea unei mai mari transparențe și încredere din partea stakeholderilor, o mai mare vizibilitate în piață și o creștere a reputației;
 • Încurajarea creșterii organice la nivel international, crescând oportunitățile de business;
 • Reducerea de timp potențială în cazul auditurilor de secundă parte;
 • Creșterea performanței organizaționale prin creșterea angajamentului la nivel managerial, întărirea comunicării interne, înțelegerea rolurillor și responsabilităților, adaptarea principiilor ISO/TS 22163 la nivelul organizației, auditare internă și monitorizare periodică;
 • Diminuarea riscurilor datorată faptului că urmărește asigurarea conformității cu cerințele unui standard recunoscut de autorități de reglementare;
 • Reducerea pierderilor prin diminuarea non-calității.

Durată

3 zile

Cost

300 Euro

Criterii de acces

Se recomandă o bună cunoaștere a standardelor ISO 9001:2015 și IATF 16949:2016.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România