Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern IFS, vers. 8

Se adresează

Tuturor celor implicați în dezvoltarea, implementarea şi gestionarea unui standard internațional privind siguranța alimentului,  companiilor care sunt sau își doresc să se certifice IFS, echipei de siguranța alimentului, managerilor privind siguranța alimentelor, cât și directorilor de companii care controlează și/ sau supervizează producția și distribuția produselor alimentare – marcă proprie.

Tuturor celor care doresc să îşi dezvolte formarea/activităţile în domeniul auditurilor în industria alimentară, auditorilor interni în siguranța alimentului.

Obiective

Cursul de formare Auditor Intern IFS, vers 8 prezintă cerinţe comune privind calitatea şi siguranţa alimentară, unde prioritatea se axează pe menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a acestui sistem.

Se vor puncta:

 • tipurile de audit; domeniul de aplicare al auditului; înţelegerea şi evaluarea cerinţelor standardului, planificarea, conducerea şi raportarea unui audit intern al sistemelor de management al siguranţei alimentare, aplicarea abilităţilor practice necesare pentru efectuarea auditurilor interne conform cerinţelor IFS, vers 8, elaborarea unui program de audit eficace şi selectarea echipei, utilizarea chestionarelor şi listelor de verificare sau alte elemente ajutătoare eficiente; clasificarea constatărilor; cerinţele ce pot da naştere unei neconformităţi; tratarea neconformităţilor;
 • procesul de certificare şi schema acestuia;
 • cerinţele de audit (discutii detaliate pe baza „Lista cerinţelor de audit” – anexa la IFS VERS. 8);
 • dreptul de proprietate şi de utilizare a logo-ului IFS Food;
 • legislatie în vigoare;
 • studii de caz.

Beneficii operaționale și de business

 • Accesarea pieţelor internaţionale;
 • Mărirea gradului de transparenţă şi consolidarea încrederii clienţilor;
 • Optimizarea producţiei şi minimizarea riscurilor alimentare semnificative;
 • Controlul eficient al proceselor interne şi minimalizarea riscului de insucces;
 • Transmiterea unui semnal referitor la o abordare proactivă a siguranţei alimentului.

Durată

2 zile

Cost

240 Euro

Criterii de acces

Este recomandat sa cunoasteti principiile sigurantei alimentului, puteti parcurge și cursul  Cerintele IFS 7

SERVICII DE CERTIFICARE SIGURANTA ALIMENTULUI

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România