Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor Intern ISO 20000-1:2018

ISO 20000-1:2018 (Managementul serviciilor IT)

Preambul

ISO 20000-1:2018 este un standard recunoscut internațional destinat a asigura consistența managementului serviciilor IT și infrastructurii, fie acesta organizată intern sau externalizată, în beneficiul părților interesate, în special angajați și clienți.  Obiectivul final fiind un sistem de management eficient, standardul se bazează pe procese-cheie, de la raportare, bugetare și contabilitate pentru serviciile IT până la securitatea informațiilor, furnizor, incident, schimbare și gestionarea lansării de noi produse.

Se adresează

Responsabililor cu securitatea informației, managerilor calitate, managerilor & specialiștilor IT, persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau în curs de certificare conform ISO 20000:2011 care efectuează/vor efectua audituri interne;

Companiilor care oferă servicii externalizate IT, furnizorii de servicii IT, companiilor care doresc să-și îmbunatățească performanța serviciilor interne IT și să crească productivitatea prin reducerea costurilor în activitate.

Obiective

  • Prezentarea conceptelor standardului ISO 20000-1:2018;
  • Prezentarea abordării PDCA, alte aspecte de terminologie și vocabular;
  • Managementul resurselor;
  • Managementul relațiilor cu clienții și furnizorii;
  • Pregătirea personalului responsabil pentru implementarea și gestionarea sistemului, modalitățile de implementare;
  • Prezentarea și aplicarea tehnicilor de audit intern.

Beneficii operaționale și de business

  • O mai bună aliniere între obiectivele afacerii și IT, reducerea riscurilor și îmbunătățirea comunicării între domeniile de business și IT;
  • Reducerea costurilor prin creșterea productivității angajaților;
  • Îmbunătățirea și eficientizarea proceselelor IT, sporirea eficacității și asigurarea unei livrări interne și externe a serviciilor în mod controlat, la un nivel calitativ ridicat în cadrul rețelei interne și pentru clienții finali. Acest lucru demonstrează angajamentul unei companii de a susține un serviciu și o infrastructură IT fiabilă, sporind satisfacția și performanța angajaților, îmbunătățind în același timp imaginea corporativă.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Criterii de acces

Condiţie prealabilă de participare la acest curs: o bună cunoaştere a principiilor sistemelor de management şi a standardului de referinţă ISO 27001:2013.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România