Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern ISO 22000:2018

Se adresează

Persoanelor din cadrul unei organizaţii certificate sau în curs de certificare conform ISO 22000:2018, care efectuează/vor efectua audituri interne în cadrul organizaţiei sau la furnizor, Reprezentanţilor managementului pentru Siguranţă / Calitate, echipei de siguranţa alimentului, responsabililor de procese, şefilor de compartimente.

Obiective

Dobândirea cunoştintelor şi abilităţilor necesare auditorilor interni în conformitate cu cerinţele standardului ISO 22000:2018 pentru:

 • auditarea noilor cerinte referitoare la contextul organizaţional;
 • punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri, precum şi modul în care organizaţia asigură un control eficace al pericolelor privind siguranţa alimentului pe întreg ciclul de viaţă al produsului;
 • auditarea eficienţei mecanismelor interne de consultare şi implicare a angajaţilor, din perspectiva diminuării riscurilor şi pericolelor privind siguranţa alimentului;
 • auditarea angajamentului managementului de vârf şi al conducerii;
 • aplicarea tehnicilor şi metodologiilor de audit conform ISO 19011:2018.

Beneficii operaționale și la nivelul companiei

 • Mărirea impactului asupra clienţilor;
 • Creşterea gradului de transparenţă;
 • Simplificarea producţiei;
 • Minimalizarea riscurilor alimentare semnificative;
 • Controlul eficace al proceselor interne şi minimilizarea riscului de insucces;
 • Creşterea motivaţiei personalului prin abordarea proactivă a siguranţei alimentului.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Criterii de acces

Nu exista conditii preliminare, se recomandă să cunoșteți principiile siguranței alimentului și cerințele de bază ale ISO 22000. De asemenea, puteți accesa, pentru completarea sau suplimentarea competențelor și cursurile altor initiative În siguranța alimentului, cum ar fi FSSC 22000,  IFS, BRC.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România