Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern ISO/IEC 17025:2017

Succesul auditurilor necesită profesioniști competenți, cu o bună cunoaștere a legii și capabili să planifice și să desfășoare în mod eficient o activitate în scopul de a conferi valoare adăugată ridicată tuturor părților implicate.

Se adresează

ISO/IEC 17025 este util pentru organizații care efectuează încercări, eșantionări sau etalonări și doresc rezultate de încredere. Acestea includ toate tipurile de laboratoare, fie că sunt publice, private sau orice alt tip de organizație. Standardul este, de asemenea, util pentru universități, centre de cercetare, guverne, autorități de reglementare, organisme de inspecție și alte organisme de evaluare a conformității care au nevoie să efectueze încercări, eșantionări sau calibrări.

Ultima versiune a ISO/IEC 17025 a fost publicată în 2017 și acoperă schimbările tehnice, vocabularul și dezvoltarea tehnicilor IT. De asemenea, ia în considerare ultima versiune a ISO 9001.

Obiective

În cadrul cursului este urmarită dobîndirea de cunoștințe și abilități în ceea ce privește:

  • Cunoașterea, înțelegerea și însușirea cerințelor relevante sistemului de management al calității în laboratoarele de încercări și/sau etalonări;
  • Principiile şi conceptele generale și terminologia aplicabilă;
  • Prezentarea standardului SR EN ISO/CEI 17025 în contextul general al evaluării conformității;
  • Prezentarea standardului SR EN ISO 19011 (referinţe normative, termeni şi definiţii specifice, principii de auditare, pregătirea pentru audit, liste de verificare, şedinţa de deschidere, tehnici de audit, raportarea neconformităţilor, şedinţa de închidere).
  • Aplicabilitatea practică.

Beneficii operaţionale şi de business

  • ISO/IEC permite laboratoarelor să demonstreze că funcționează competent și generează rezultate valide, promovând astfel încrederea în activitatea lor, atât pe plan național, cât și în întreaga lume. De asemenea, standardul facilitează cooperarea dintre laboratoare și alte organisme prin acceptarea largă a rezultatelor între diferite țări. Rapoartele de încercări și certificatele pot fi acceptate de la o țară la alta fără a fi nevoie de încercări suplimentare, lucru care, la rândul său, îmbunătățește comerțul internațional.

Durată

3 zile

Cost

300 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România