Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor Intern SA 8000:2014 (Social Accountability)

Se adresează

Managerilor, reprezentanților managementului, responsabililor de proces, șefilor de departemente, specialiștilor în resurse umane și securitatea muncii, persoanelor care fac/vor face parte din echipa de audit intern.

Obiective

SA 8000 este primul standard de evaluare prin audit din acest sector. În mod specific, acesta este compatibil cu structura ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 și se bazează pe convențiile Organizației Internaționale a Muncii, ale Declarației Universale a Drepturilor Omului și pe Convenția ONU referitoare la Drepturile copilului. Certificarea recunoscută la nivel global în conformitate cu standardul SA 8000 implică dezvoltarea și evaluarea sistemelor de management care promovează practicile de lucru acceptabile din punct de vedere social, acordând beneficii întregului lanț de furnizare.

În cadrul cursului se vor urmări:

  • prezentarea principiilor de management ale Responsabilitatii Sociale, însușirea cerințelor SA 8000, metode și tehnici de organizare și desfășurare a auditurilor interne.
  • prezentarea principiilor de audit, tehnici și metode utilizate pentru efectuarea auditului de secundă parte;
  • utilizarea unei abordări pozitive cu privire la auditul la furnizor, cu scopul de a adăuga valoare;
  • dezvoltarea abilităților de audit privind pregătirea auditului, realizarea listelor/ chestionarului de verificare;
  • metode de auditare- analiza documentelor, intervievarea și observarea în vederea colectării de dovezi obiective de audit și raporare;
  • auditarea cerințelor legislative, a contextului organizațional, cu implicarea părților interesate interne și externe, cerințele standardelor sociale- nondiscriminare, munca forțată, sănătate și securitate în muncă, practici de salarizare, program de lucru, aspecte de mediu, sistemul de management- gestiunea documentelor și înregistrărilor, audit intern, acțiuni corective și preventive.

Beneficii operaționale și de business

  • O mai bună fundamentare în ceea ce privește adoptarea, la nivelul organizației, a deciziilor strategice;
  • Creșterea gradului de conștientizare la nivelurile inferioare ale organizației;
  • Întărirea pârghiilor de control ale proceselor și producției, dar și în ceea ce privește impactul asupra mediului a aspectelor semnificative;
  • Reducerea riscului de business, cel operațional și de conformare.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

 

 

Puteti urma acest curs si in format e-learning, autoinvatare, accesand linkul de mai jos:

https://bvtraining.ro/cursuri-online/auditor-intern-sa8000/

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România