Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditul de responsabilitate socială la furnizor

Cursul de prezentare al modului de desfășurare și de pregătire al auditului de responsabilitate socială la furnizor oferă o soluție pentru companiile și fabricile care urmăresc îmbunătățirea condițiilor de muncă în mod eficient și în conformitate cu bunele practici și cu standardele industrial acceptate, dar și includerea în Lista furnizorilor acceptați și/sau obținerea statutului de furnizor preferențial.

Se adresează

Managerilor, reprezentanților managementului, responsabililor de proces, șefilor de departemente, specialiștilor în resurse umane și securitatea muncii, persoanelor care fac/vor face parte din echipa de audit intern.

Obiective

Cursul urmareste dobândirea de cunoștințe și abilități privind:

  • principii de audit, tehnici și metode utilizate pentru efectuarea auditului de secundă parte;
  • utilizarea unei abordări pozitive cu privire la auditul la furnizor, cu scopul de a adăuga valoare;
  • dezvoltarea abilităților de audit privind pregătirea auditului, realizarea listelor/ chestionarului de verificare;
  • metode de auditare- analiza documentelor, intervievarea și observarea în vederea colectării de dovezi obiective de audit și raporare;
  • auditarea cerințelor legislative, a contextului organizațional, cu implicarea părților interesate interne și externe, cerințele standardelor sociale- nondiscriminare, munca forțată, sănătate și securitate în muncă, practici de salarizare, program de lucru, aspecte de mediu, sistemul de management- gestiunea documentelor și înregistrărilor, audit intern, acțiuni corective și preventive.

Beneficii operaționale și de business

  • Asigurarea de support, în ceea ce priveste adoptarea, la nivelul organizației, a deciziilor strategice;
  • Creșterea încrederii clienţilor, a investitorilor, a publicului şi a comunităţii prin demonstrarea implicării și angajamentului referitor la sănătate și securitate ocupațională;
  • Îmbunătăţirea controlului În operare şi, astfel, reducerea accidentelor şi a timpului de producţie;
  • Demonstrarea respectării cerințelor legale, statutare, de reglementare și contractuale.

Durată

1 zi

Cost

200 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România