Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Bune practici GDP în producția și distribuția de medicamente

Sistemele de management al calităţii din industria farmaceutică bazate pe principii de bune practici (Bune Practici de Fabricaţie – BPF/GMP, Bune Practici de Distribuţie – BPD/GDP, etc.) asigură calitatea produselor medicamentoase și  reprezintă condiţia autorizării, certificării firmelor farmaceutice în fabricaţie şi în distribuţie.

Se adresează

Companiilor implicate în procesul de distribuție: transportatorii, angrosiștii și companiile farmaceutice.

Obiective

În cadrul cursului este urmarită dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în ceea ce priveşte:

 • conceptele, elementele de bază aferente funcţionării unui sistem de management al calităţii bazat pe principiile GMP şi GDP, aplicarea eficientă a acestor principii în producția şi distribuţia de medicamente;
 • normele GMP – Ghidul GMP-UE Partea I., normele GDP – Ghidul GDP–UE;
 • sistemul de management al calității;
 • managementul riscului;
 • instruirea personalului, inclusiv cerințele de sănătate și igienă;
 • managementul, curățarea și întreținerea încăperilor și echipamentelor;
 • monitorizarea condițiilor de temperatură a încăperilor: calibrarea și întreținerea aparaturii;
 • calificarea și validarea echipamentului de măsurare şi monitorizare;
 • sistemele computerizate;
 • sistemul de control;
 • furnizorii, calificarea clientului, primirea, depozitarea și transportul medicamentelor.

Beneficii operaţionale şi de business

 • Înțelegerea și cunoașterea modului în care trebuie să funcționeze SMC  în industria farmaceutică
 • Respectarea cerinţelor clienților și de reglementare
 • Accesarea de noi pieţe

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România