Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Cerințe ale sistemului de management conform ISO 9001:2015

Se adresează

Reprezentanţilor managementului pentru calitate, responsabililor calitate, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi ISO 9001:2015, tuturor celor interesati de noutăţile versiunii din 2015 a standardului de Management al Calităţii ISO 9001.

Obiective

După acest training vor fi cunoscute:

  • structura ISO 9001:2015, analiza comparativă a cerintelor noului standard (modificări, precizări, îmbunătățiri, scopul acestora) și impactul modificărilor asupra sistemului actual de management al calităţii(abordarea bazata pe risc, contextul organizaţional şi implicarea părţilor interesate, lideship şi implicarea managementului, controlul produselor şi serviciilor furnizate din exterior);
  • cerinţele ISO 9001:2015, abordare şi rezultat;
  • modul de adaptare a sistemul de management al calităţii al companiei în conformitate cu cerinţele ISO 9001:2015, atât din punct de vedere documentare cât şi implementare;
  • modalitatea de a audita noile cerinte referitoare la contextul organizaţional şi punerea în aplicare a unei abordari bazate pe riscuri;

auditarea angajamentului managementului de vârf.

Beneficii operaţionale şi de business

  • Creşterea încrederii clienţilor, a investitorilor, a publicului şi a comunităţii prin demonstrarea implicării şi angajamentului referitor la calitate;
  • Fiind criteriu de referinţă, vă permite să vă măsuraţi progresul spre îmbunătăţirea continuă a performanţei afacerii dar şi cel operaţional;
  • Îmbunătăţirea guvernării corporative şi a reputaţiei, toate acestea fiind parte integrantă a strategiei de sustenabilitate.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România