Close
București, România Splaiul Unirii 165
(+40) 21 3183800 cursuri@bureauveritas.com

Cerințe de calitate pentru producătorii de structuri sudate conform EN ISO 3834:2005 – Cerințe pentru auditarea internă

Se adresează

Coordonatorilor sudori, responsabililor tehnici cu sudura, personalului implicat în activitatea de elaborare tehnologii sudare, coordonare sudare.

Obiective

În cadrul cursului se vor urmări:

  • îmbunătăţirea nivelului de cunoștințe profesionale și calibrarea acestuia cu evoluția tehnologică a companiei.
  • prezentarea și interpretarea cerințelor standardului EN ISO 3834.
  • planificarea și coordonarea activității de sudare, în conformitate cu cerințele de calitate existente la nivel internațional.
  • prezentarea cerințelor de audit.

Beneficii operaționale și de business

  • Înțelegerea și cunoașterea modului în care trebuie să se realizeze auditul intern raportat la cerințele standardului EN ISO 3834:2005;
  • Respectarea cerinţelor clienților și de reglementare;
  • Accesarea de noi piete.

Durată

1 zi

Cost

200 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Splaiul Unirii 165
București, România