Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Cerințele Managementului Riscului conform ISO 31000:2018

Se adresează

Persoanelor interesate de managementul riscului și de metodologiile propuse în seria ISO 31000:2018; auditorilor interni; auditorilor externi; echipei de management al riscului, managerilor de la toate nivelurile, managerilor de proiect, consultanților sisteme de management.

Obiective

Acest training își propune să furnizeze cunoștințe și abilități privind:

 • Integrarea cu alte standarde ale sistemelor de management, pornind de la abordarea bazată pe risc și coroborând cu Anexa SL- High-level structure (avand în vedere scopul sistemului, context, lidership, planificare, operare, evaluare performanță și îmbunătățire);
 • Întelegerea principiilor de bază în Managementului Riscului;
 • Arhitectura Managementului Riscului (persoane responsabile, roluri, raportare internă și externă) și cu limbajul specific standardului ISO 31000:2018;
 • Metoda de identificare a contextului și stabilirea strategiei  și politicilor de management al riscului prin utilizarea instrumentelor necesare, precum analiza SWOT, diagrame – parametri, etc;
 • Căi de utilizare a procedurilor de evaluare specifice precum FMEA, HACCP, CCPS, etc.
 • Metodologia de identificare și analiza a riscurilor- sistem de clasificare, proceduri utilizate, răspuns la incidente);
 • Metode de utilizare a formularelor de evaluare a riscului;
 • Cunoștinte privind înregistrarea proceselor de management al riscului.

Beneficii operaționale și de business

 • Abordarea proactiva a riscului conduce la îmbunătățiri la nivel de strategie, operațiuni și conformare reglementată sau/și voluntară;
 • Îmbunătățirea abordării la nivel strategic și operațional în legătură cu:
  • Dependența de lanțul de furnizare și de variația costurilor cu materia primă;
  • Globalizarea clienților și a piețelor, furnizorilor și produselor, ce conduce la creștere în ceea ce privește competiția dar și în ceea ce privește cerințele clienților;
  • Costurile legate de sistemul de beneficii, pensii etc;
  • Creșterea importanței acordate proprietății intelectuale;
  • Menținerea reputației care devine mult mai importantă, dar și mai vulnerabilă la mediul extern;
  • Presiunile legislative crescut;
  • Amenințări de natură politică, climatică sau a politicilor economice naționale și internaționale.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Alte informații:

În vederea suplimentării competențelor, puteți accesa și cursul privind Abordarea riscurilor în ISO 9001

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România