Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Conștientizare și măsuri preventive ATEX – riscuri datorate existenței atmosferei explozive

Se adresează

Personalului din companiile care produc, instalează, integrează sau utilizează produse şi sisteme destinate a fi utilizate în atmosfere potenţial explozive.

Obiective

Prezentare comparativă a Directivei 2014/34UE (obligaţii producător) și a Directivei 1999/92/EC (obligații angajator)

 • Echipamente care sunt/nu sunt sub incidența Directivei 2014/34UE  (ATEX și non-ATEX)
 • Reglementări privind responsabilitatea evaluării conformității și a aplicării marcajului CE
 • Declarația de conformitate CE
 • Reguli referitoare la marcajul CE (geometrie, loc amplasare, etc.)
 • Prezentare surse oficiale de informare (link-uri) și legislație română
 • Explozia – definiții, mecanismul de producere
 • Domeniul de explozibilitate
 • Riscul de explozie în diverse industrii / activități
 • Substanțele inflamabile
 • Riscuri implicate de pulberile combustibile
 • Prevenirea formării mediilor explozive periculoase
 • Măsuri tehnice de protecție împotriva exploziilor
 • Zonele ATEX – definiție, clasificare, încadrarea ariilor în zonele ATEX
 • Surse de aprindere – tipuri, exemple
 • Unelte folosite în atmosfere potențial explozive
 • Întreținere și inspecție instalații ATEX
 • Avertizări și marcaje ATEX
 • Tipuri de protecție pentru echipamentele electrice ATEX
 • Analiza de risc – gestionarea riscului ATEX

Beneficii operaționale și de business

 • Respectarea cerințelor clienților și de reglementare;
 • Accesul pe noi piețe.

Durată

1 zi

Cost

200 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România