Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

MANAGEMENTUL CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII ISO 22301:2019

Se adresează

Tuturor persoanelor care sunt interesate să dobândească cunoștințe în domeniul managementului continuității, specialiștilor implicați în elaborarea și implementarea planului de continuitate, specialiști managementul riscurilor, responsabili cu securitatea informației.

Obiective

Ce este ISO 22301 Managementul continuității afacerii? ISO 22301 este standardul internațional pentru gestionarea continuității activității. Este proiectat pentru a vă proteja afacerea de perturbări potențiale. Acestea includ vremea extremă, focul, inundațiile, dezastrul natural, furtul, întreruperea IT, lipsuri privind personalul, pendemiile sau atacul terorist. Sistemul de management ISO 22301 vă permite să identificați amenințările relevante pentru activitate și operațiunile critice pe care le-ar putea afecta.

Cursul vizează dobândirea de cunoștinte și abilități privind:

  • Integrarea cu alte standarde ale sistemelor de management, pornind de la abordarea bazată pe risc și coroborând cu Anexa SL- High-level structure
  • Familiarizarea cu arhitectura Managementului continuității (persoane responsabile, roluri);
  • Concepte cheie privind continuitatea afacerii, înțelegerea domeniului de aplicare și a obiectivelor continuității afacerii;
  • Prezentarea cerințelor specifice Business Continuity  ISO 22301:2019, menite a ajuta la identificarea potențialelor amenințări de business și a asigura rezistența organizației în fața evenimentelor ce pot apărea, fie de natură internă, fie de natura externă- IT, acțiuni la nivel de sector economic, condiții climatice prin elaborarea planului de continuitate, a analizei de impact la nivel de business;
  • Identificarea funcțiior critice ale afacerii și potențialele perturbări.

Beneficii operaționale și de business

  • Sistemul de management ISO 22301 vă permite să identificați amenințările relevante pentru activitate și operațiunile critice pe care le-ar putea afecta. Și vă permite să puneți planuri în avans pentru a vă asigura că activitatea nu va fi oprită.
  • Menținerea avantajului competitiv, a imaginii comerciale și a reputației.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România