Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Core Tools

Se adreseaza

Reprezentanților managementului pentru calitate, responsabililor calitate, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi, top management, managerilor de proiect, șefilor de compartimente și personalul tehnic.

 

Tematica abordata:

Prezentul curs permite participanților să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare pentru:
• a se familiariza cu aceste instrument de bază în managementul proiectelor, al mentenanței și al calității;
• a se familiariza cu cerințele și tehnicile analitice APQP & PPAP, FMEA, SPC, MSA.

FMEA este un instrument de bază în managementul proiectelor, al mentenanței și al calității, tehnică eficientă de reducere a riscurilor de funcționare defectuoasă a sistemelor, componentelor și produselor datorită deficiențelor de proiectare sau a deficiențelor operaționale și de valorificare a posibilităților de îmbunătățire.

Sesiunea de curs destinata FMEA pemite participantilor:

• înțelegerea importanței unei analize preventive și sistematice a noului produs;
• dobândirea unei viziuni funcționale și fizice a produsului;
• familiarizarea cu conceptele generale și cu terminologia;
• aplicarea instrumentului FMEA: analiza modurilor potențiale de defectare sau a produsului sau procesului.

 

Analiza sistemelor de măsurare (MSA) permite concentrarea pe performanța reală a procesului de măsurare. Gestionarea corectă la nivel intern permite crearea unui mediu adecvat pentru garantarea fiabilității acestui proces.

Sectiunea de curs permite participanților să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare:

• cadrului de reglementare privind măsurarea privind MSA;
• gestionării instrumentelor de măsurare în cadrul organizației;
• analizei sistemelor de măsurare

 

Metoda SPC oferă instrumentele necesare pentru menținerea procesului într-o stare optimă de control, cu beneficii economice atât din punct de vedere al calității produselor, cât și al eficienței echipamentelor.

Cursul permite participanților să dobândească cunoștințele și abilitățile legate de:

• noțiuni teoretice care stau la baza unei analize rationale și statistice a fenomenelor măsurabile;
• măsurarea și evaluarea formei, poziției și dispersiei distribuției datelor;
• gestionarea aplicațiilor SPC cu elemente de bază ale graficelor de control care urmează să fie utilizate.

 

Beneficii operationale

Prezentul curs permite participanților să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare:

  • cadrului de reglementare privind măsurarea;
  • gestionării instrumentelor de măsurare în cadrul organizației;
  • analizei sistemelor de măsurare.

Durata

32h

Curs

350 euro+TVA

 

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România