Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Evaluarea ciclului de viață al produsului

Se adresează

Reprezentanţilor managementului pentru mediu, managerilor de sisteme de management, responsabililor de mediu, personalul managerial, tehnico-economic şi administrativ implicat în activităţi de protecţie a mediului, gestionare integrată a deşeurilor, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi ISO 14001:2015, consultanţilor de mediu.

Obiective

Managementul ciclului de viață își propune să reducă la minimum presiunile de mediu și socio-economice asociate cu portofoliul de produse  pe întregul său ciclu de viață și lanțul valoric. Evaluarea ciclului de viață al unui produs reprezintă evaluarea și analizarea consecințelor acțiunii produsului asupra mediului; evaluarea urmărește produsul de la extracția și prelucrarea materiei prime, trecând prin toate fazele sale de producție, transport și distribuție, utilizare, rentabilizare, întreținere și reciclare, mergând până la depozitarea finală sau până la reintegrarea sa în mediul înconjurător.  

Cursul urmăreşte dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi privind:

 • elementele teoretice privind managementul de mediu, dar şi detalii cu privire la identificarea şi analiza punctelor cheie din ciclul de viaţă al produselor şi proceselor;
 • identificarea așteptărilor părților interesate;
 • identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a aspectelor de mediu ale produselor, în diverse momente ale ciclului lor de viaţă;
 • selectarea indicatorilor relevanţi de performanţă în raport cu mediul, inclusiv a metodelor de măsurare;
 • punerea în practică, de către companii, a gândirii bazate pe ciclul de viață.

Beneficii operaţionale şi la nivelul companiei

 • O mai bună înțelegere a lanțurilor de aprovizionare, a utilizării și scoaterii din uz a produselor;
 • Identificarea oportunităților de îmbunătățiri aduse produselor în ceea ce privește protecția mediului (de exemplu, îmbunătățirea eficienței și a lanțului de aprovizionare reducând, prin urmare, costurile);
 • Măsurarea și verificarea realizărilor referitoare la îmbunătățirile sau inovațiile aduse produselor;
 • Contribuția la procesul decizional prin permiterea de comparații între produse sau grupe de produse;
 • Cuantificarea impacturilor asupra mediului ale produselor și comunicarea acestora prin intermediul lanțului de aprovizionare;
 • Creșterea cotelor/vânzărilor pe piață prin respectarea cerințelor privind achizițiile publice;
 • Susținerea argumentărilor organizaţiilor referitoare la informațiile privind protecția mediului sau la performanța produsului.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România