Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Identificare aspecte de mediu și evaluare impact conform ISO 14001:2015

Se adresează

Reprezentanţilor managementului pentru mediu, managerilor de sisteme de management, responsabililor de mediu, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi ISO 14001:2015, consultanţilor, studenților.

Obiective

Cursul are drept obiective:

 • descrierea cerințele ISO 14001:2015 referitoare la identificarea aspectelor semnificative de mediu;
 • ilustrarea practică a cerințelor prin studii de caz;
 • prezentarea pașilor care pot fi urmați pentru identificarea aspectelor de mediu ale  unei organizații;
 • descrierea criteriilor care pot fi utilizate pentru a evalua semnificația aspectelor de mediu identificate;
 •  asigurarea performanței de mediu a organizației. Aceasta poate fi evaluată pe baza rezultatelor măsurabile obținute prin gestionarea aspectelor sale de mediu.Cursul este împărțit în trei componente de bază:
  • Identificarea activităților, produselor sau serviciilor și a aspectelor de mediu și evaluare impact aferent;
  • Evaluarea semnificației aspectelor de mediu, ca bază pentru stabilirea programelor de îmbunătățire pentru prevenirea poluării, minimizarea deșeurilor, stimularea productivității;
  • Prezentarea cerinței legate de planificarea sistemului de management de mediu;
  • Prezentarea legăturilor dintre aspecte și impacturi cu alte cerințe ale ISO 14001: 2015.

Beneficii operaționale și de business

 • Cuantificarea impacturilor asupra mediului ale produselor și comunicarea acestora prin intermediul lanțului de aprovizionare;
 • Susținerea argumentărilor organizaţiilor referitoare la informațiile privind protecția mediului sau la performanța produsului.

Durată

1  zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România