Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Root Cause Analysis and Problem Solving

Se adresează

Responsabili de proces; auditorilor interni; auditorilor externi; echipei de management al riscului, managerilor de la toate nivelurile, specialiștilor interni s-au implicat în activități și proiecte de îmbunătățire continuă a performanței și a calității; membri ai departamentelor calitate, mediu, continuous improvement, managerilor de proiect, consultantilor sisteme de management.

Obiective

Cum rezolvați o problemă? Folosind soluții rapide și ușoare sau o metodologie structurată? Prea des, organizațiile tind să caute soluții rapide la o problemă fără să abordeze în mod adecvat cauza de bază. Pentru a combate aceste probleme, echipele pot utiliza diferite metode și instrumente. Vizualizând mai întâi o problemă ca o oportunitate de îmbunătățire, echipa poate apoi să identifice cauza sau cauzele principale ale problemei și să implementeze soluții pentru a preveni reapariția problemei.

Acest program oferă o imagine de ansamblu asupra metodelor și instrumentelor cheie pentru rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor. Creează cunoștințe care stau la baza și delegă încredere pentru a aplica instrumente la nivel de activitate.

Analiza cauzelor este o metodă de rezolvare a problemelor, utilizată pentru a identifica cauzele principale ale defecțiunilor sau problemelor. Un anumit factor este considerat principala cauză atunci când eliminarea din secvența de eroare a problemei previne repetarea evenimentului final nedorit.

Acest training îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:

 • Descrierea diferenței dintre rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor
 • Înțelegerea metodelor cheie disponibile pentru rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor si selectare celor mai adecvate
 • Intelegerea importanței creării de echipe pentru rezolvarea problemelor și îmbunătățirea acestora procese
 • Principalele metode şi instrumente capabile să ghideze acţiunile şi să îmbunătăţească performanţa tehnică şi economică a organizaţiei, precum analiza SWOT, PDCA, Problem Solving,  Six Sigma, 8D, PPS., 5 why, Histograma, Ishikawa, metoda Pareto
 • Definiția problemei / oportunității
 • Măsurarea performanței curente
 • Analiza cauzelor
 • Susținerea îmbunătățirilor
 • Echipele de soluționare a problemelor și de îmbunătățire a proceselor
 • Stabilirea planurilor de actiune.

Beneficii operaționale și de business

 • Îmbunătăţiri la nivel de strategie, operaţiuni şi conformare reglementată sau/şi voluntară;
 • Creşterea gradului de satisfacţie al clienţilor şi eficienţa internă prin îmbunătăţire la nivelul proceselor.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România