Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

ISO 9606-1:2017 – Examinarea sudorilor în vederea calificării – Prezentare generală, interpretarea cerinţelor în vederea optimizării calificării

Se adresează

Coordonatorilor sudori, responsabililor tehnici cu sudura, personalului implicat în activitatea de elaborare tehnologii sudare, coordonare sudare.

Obiective

În cadrul cursului se vor urmări:

  • planificarea și coordonarea activității de sudare, în conformitate cu cerințele;
  • prezentarea și interpretarea cerințelor standardului ISO 9606.
  • îmbunătățirea nivelului de cunoștințe profesionale și calibrarea acestuia cu evoluția tehnologică a companiei.

Beneficii operaționale și de business

  • Înțelegerea și cunoașterea modului în care trebuie să se realizeze auditul intern raportat la cerințele standardului EN ISO 3834:2005;
  • Respectarea cerintelor clienților și de reglementare;
  • Accesarea de noi piețe.

Durată

1 zi

Cost

200 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România