Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

ISO/IEC 17025:2017. Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări

Se adresează

ISO/IEC 17025 este util pentru organizații care efectuează încercări, eșantionări sau etalonări și doresc rezultate de încredere. Acestea includ toate tipurile de laboratoare, fie că sunt publice, private sau orice alt tip de organizație. Standardul este, de asemenea, util pentru universități, centre de cercetare, guverne, autorități de reglementare, organisme de inspecție și alte organisme de evaluare a conformității care au nevoie să efectueze încercări, eșantionări sau calibrări.

Cursul prezintă conținutul standardului și oferă informații practice pentru aplicarea lor în activitatea de zi cu zi, aprofundarea atât aspectelor de reglementare care cele ale unei bune practici profesionale.

Cursul se adresează managerilor de calitate, care doresc să îmbunătățească managementul calității în laborator, laboratoare, operatori si tehnicieni, personalul angajat în teste și măsurători.

Obiective

În cadrul cursului este urmarită dobândirea de cunoștințe și abilități în ceea ce privește:

  • cunoașterea, înțelegerea și însușirea cerințelor relevante sistemului de management al calității în laboratoarele de încercări și/sau etalonări, centrat pe analiza cerintelor de management cat si in analiza cerintelor tehnice;
  • prezentarea standardului SR EN ISO/CEI 17025 (cerinţe de management, validarea metodelor de încercare, asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor, incertitudine de măsurare, asigurarea calităţii rezultatelor măsurărilor, raportarea rezultatelor măsurărilor);
  • evidențerea modificărilor. Ultima versiune a ISO/IEC 17025 a fost publicată în 2017 și acoperă schimbările tehnice, vocabularul, abordarea bazată pe risc și dezvoltarea tehnicilor IT. De asemenea, ia în considerare ultima versiune a ISO 9001.
  • analiza riscurilor.
  • Abordarea pe bază de proces aboreaza aspectele similar cu  ISO 9001 (managementul calității), ISO 15189 (calitatea laboratoarelor medicale) și seria ISO/IEC 17000 (standarde pentru activități de evaluare a conformității), punând accentul pe rezultatele unui proces în locul descrierii detaliate a sarcinilor și etapelor sale.

Beneficii operaționale și de business

  • ISO/IEC 17025 permite laboratoarelor să demonstreze că funcționează competent și generează rezultate valide, promovând astfel încrederea în activitatea lor, atât pe plan național, cât și în întreaga lume. De asemenea, standardul facilitează cooperarea dintre laboratoare și alte organisme prin acceptarea largă a rezultatelor între diferite țări. Rapoartele de încercări și certificatele pot fi acceptate de la o țară la alta fără a fi nevoie de încercări suplimentare, lucru care, la rândul său, îmbunătățește comerțul internațional.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România