Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Lead Auditor (IRCA) ISO 14001:2015

Se adresează

Persoanelor care planifică şi efectueaza audituri de terţă parte a sistemului de management de mediu şi care doresc o recunoaştere internaţională, persoanelor care aplica sistemul de management de mediu în companii, reprezentanţilor managementului, persoanelor care efectuează audituri interne, de proces sau de produs.

Obiective

Cursul urmăreste dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi privind:

 • Planificarea, efectuarea auditurilor de terţă parte şi raportarea rezultatelor acestora;
 • Rolurile şi responsabilităţile echipei de audit;
 • Conducerea prcesului de audit și comunicarea eficienta;
 • Analiza cerinţelor ISO 14001:2015 şi exemplificarea modului de interpretare a conformităţii/ neconformităţii;
 • Prezentarea metodelor și  tehnicilor de audit;
 • Esantionarea in timpul auditului;
 • Modul de redactare documentaţie de audit- plan de audit, chestionare, raport de neconformitate, raport de audit etc.
 • Evaluarea premiselor îmbunătăţirii continue în cadrul organizaţiilor prin evaluarea:
  • implicării managementului,
  • abordării managementului pe proces,
  • stabilirii unor obiective concrete şi indicatori de performanţă asociaţi;
  • conformării cu reglementarile in vigoare.
 • Prezentarea concluziilor către management.

Beneficii operaţionale şi la nivelul companiei

 • cunoşterea instrumentelor de îmbunătăţire;
 • implicarea şi stimularea nivelurilor inferioare în cadrul companiei;
 • întărirea pârghiilor de control ale proceselor şi producţiei, dar şi în ceea ce priveşte impactul asupra mediului a aspectelor semnificative;
 • reducerea riscului de business, operaţional şi de conformare.

Durată

5 zile

Cost

450 Euro

Criterii de acces

Cunoşterea cerintelor Sistemului de management de mediu

 

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România