Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Lead Auditor extern (IRCA ) ISO 9001:2015

Se adresează

Persoanelor care planifică şi efectueaza audituri de terţă parte a sistemului de management al calităţii şi care doresc o recunoaştere internaţională, persoanelor care aplica sistemul de management al calităţii în companii, reprezentanţilor managementului, persoanelor care efectuează audituri interne, de proces sau de produs.

Obiective

Cursul urmăreste dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi privind:

 • planificarea, efectuarea auditurilor de terţă parte şi raportarea rezultatelor acestora, de asemenea prezentarea metodelor ţi tehnicilor de audit;
 • rolurile şi responsabilităţile echipei de audit;
 • analiza cerinţelor ISO 9001:2015 şi exemplificarea modului de interpretare a conformităţii/ neconformităţii;
 • modul de redactare documentaţie de audit- plan de audit, chestionare, raport de neconformitate, raport de audit etc.
 • evaluarea premiselor îmbunătăţirii continue în cadrul organizaţiilor prin evaluarea:
  • implicării managementului,
  • abordării managementului de sistem și de proces,
  • stabilirii unor obiective concrete şi indicatori de performanţă asociaţi;
  • conformării cu legislaţia.

Prezentarea concluziilor către management.

Beneficii operaţionale şi la nivelul companiei

 • cunoşterea instrumentelor de îmbunătăţire;
 • implicarea şi stimularea nivelurilor inferioare în cadrul companiei;
 • întărirea pârghiilor de control ale proceselor şi producţiei;
 • reducerea riscului de business, operaţional şi de conformare.

Durată

5 zile

Cost

450 Euro

Criterii de acces

Cunoşterea cerintelor Sistemului de management al calităţii.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România