Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Regulamentele REACH si CLP- Cerințe și implementare eficientă

Se adresează

Cursul se adresează responsabililor de mediu şi/sau responsabililor HSE, inspectori SSM, personalului tehnic cu atribuţii in clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase, persoanelor responsabile cu întocmirea și actualizarea fişelor cu date de securitate, persoane care desfașoară activități legate de utilizarea produselor chimice, receptia produselor, sefi depozit, laboranți etc.

Obiective

Cursul are drept obiectiv calibrarea cunostintelor participantilor privind prevederile Regulamentului REACH, inclusiv rolul și responsabilitățile ce decurg pentru utilizatorii, informații generale privind înregistrarea, autorizarea și restricționarea substanțelor, controlul și gestionarea produselor și documentelor corespunzătoare, cerințele de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor și amestecurilor periculoase, dar și cerințele de conformare si conținutul fișelor cu date de securitate, după cum urmează:

 • legislatia REACH, legislația națională în domeniu, definitii și terminologie
 • obligatii de inregistrare REACH, clasificare, etichetare aplicabile avand in vedere tipul de utilizator;
 • procedura de clasificare si etichetare a substantelor si amestecurilor conform Reg. CLP
 • continutul unui dosar de înregistrare al unui produs chimic, conform cerințelor REACH
 • documentele care însoțesc un produs chimic la livrare; continutul și modul de elaborare a unei fișe cu date de securitate
 • elemente privind transportul mărfurilor periculoase.
 • aspecte importante privind informarea și instruirea angajaților.

Beneficii operaţionale şi de business

 • Conformarea cu prevederile legale;
 • Reducerea riscurilor operaționale și de natură juridică;
 • Creșterea gradului de conștientizare a angajaților;
 • Îmbunătățirea reputației.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Criterii de acces

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România