Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

SPC – Statistical Process Control – Controlul statistic al procesului

Se adresează

Reprezentanților managementului pentru calitate, responsabililor calitate, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi, top management, managerilor de proiect, șefilor de compartimente și personalul tehnic.

Obiective

Metoda SPC oferă instrumentele necesare pentru menținerea procesului într-o stare optimă de control, cu beneficii economice atât din punct de vedere al calității produselor, cât și al eficienței echipamentelor.

Prezentul curs permite participanților să dobândească cunoștințele și abilitățile legate de:

  • noțiuni teoretice care stau la baza unei analize rationale și statistice a fenomenelor măsurabile;
  • măsurarea și evaluarea formei, poziției și dispersiei distribuției datelor;
  • gestionarea aplicațiilor SPC cu elemente de bază ale graficelor de control care urmează să fie utilizate.

Beneficii operaționale și de business

  • Accesarea din partea organizațiilor a unei metode raționale și operaționale pentru monitorizarea și controlul mașinilor și proceselor de producție;
  • Conștientizare, la nivel organizației, asupra culturii de măsurare, a managementului proceselor bazate pe colectarea și prelucrarea datelor numerice, a deciziilor manageriale luate asupra rezultatelor obiective.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România