Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

TISAX- Evaluarea securității informațiilor in industria automotive

TISAX – Evaluarea securității informațiilor in industria automotive. Este cunoscut și drept TISAX- Trusted Information Security Assessment Exchange.  Reprezintă cel mai cunoscut standard mondial de securitate a informațiilor pentru automobile. Scopul său este de a ajuta organizațiile să se conformeze cerințelor industriei și să demonstreze consumatorilor preocuparea pentru protecția datelor, pe baza evaluării securității informațiilor VDA (VDA ISA). TISAX este complementar cu ISO 27001.

Pentru furnizorii de servicii și furnizorii din industria auto, provocarea constă în detectarea și diminuarea riscului digital și asigurarea recuperării rapide a incidentelor perturbatoare.

Platforma online a TISAX este menită să vină în sprijinul recunoașterii între companii a evaluărilor securității informațiilor din domeniul industriei auto. Companiile au reușit să permită OEM-urilor să verifice singuri dacă un furnizor de servicii a finalizat cu succes evaluarea. Aceasta se poate realiza prin intermediul partajării online a rezultatelor ISA pe platforma TISAX. Mai mult decât atât, TISAX mai poate fi utilizat și pentru comisionarea furnizorilor .. Rezultatele obținute sunt valabile timp de trei ani.

Serviciile de training Bureau Veritas TISAX vă oferă informații privind cerințele de conformare și modul în care protejați datele pe care le gestionați zilnic.  Vă ajută să demonstrați astfel responsabilitatea dvs. față de consumatori și autoritățile de reglementare.

Se adresează

Cursul se adreseaza responsabililor calitate, responsabililor cu securitatea informațiilor, managerilor de risc, manageri de proiect, inginerilor de proces, alți responsabili.

Obiective

Cursul are drept obiectiv calibrarea cunostintelor participantilor privind prevederile TISAX, pentru acordarea etichetei, după cum urmează:

  • Scop, verificare nivele de maturitate
  • SMSI în cadrul organizației
  • Informații suplimentare privind resursele umane, controlul accesului, aspect legate de comunicare, asiguraarea securității fizice
  • Protecția datelor și a produselor

Beneficii operaţionale şi de business

  • Identificați și reduceți riscul de securitate al informațiilor
  • Preveniți încălcările de securitate a informațiilor și atacurile cibernetice
  • Îmbunătățirea reputați și creșterea încrederii consumatorilor

Durată

1 zi

Cost

200 Euro

Criterii de acces

Pentru o îndeplinire cât mai adecvată a obiectivelor de formare, vă recomandăm cunoașterea standardului ISO 27001:2013- Sistemul de management al securității informației. Puteți, de asemenea, accesa și cursul  Auditor Intern ISO 27001.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România