Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Tranziția la IFS, vers. 7.

Se adresează

Cursul privind tranziția la standardul IFS, vers. 7 este destinat tuturor celor implicați în dezvoltarea, implementarea şi gestionarea unui standard internațional privind siguranța alimentului,  companiilor care sunt sau își doresc să se certifice IFS, echipei de siguranța alimentului, managerilor privind siguranța alimentelor, cât și directorilor de companii care controlează și/ sau supervizează producția și distribuția produselor alimentare – marcă propie

Persoanelor responsabile pentru coordonarea, gestionarea şi punerea în aplicare a IFS într-un context organizaţional, cu complexitate şi/sau amploare deosebită și care doresc să cunoscă modificările noii ediții a standardului, specialiştilor din departamentul calitate / siguranța alimentelor din cadrul organizatiilor care formează lanțul alimentar

Consultanţilor IFS.

Tuturor celor care doresc să îşi dezvolte formarea/activităţile în domeniul auditurilor în industria alimentară.

Obiective

Standardul IFS Food este aplicabil producătorilor de produse alimentare  și / sau companiilor care ambalează produse alimentare.

Cursul privind tranziția la standardul IFS, vers. 7 prezintă cerinţe comune privind calitatea şi siguranţa alimentară, cu precădere modificările noii ediții a standardului IFS.

Se vor puncta:

 • Principiile de bază ale standardului IFS, considerente versiunea 7 a standardului;
 • Procesul de asigurare a conformității siguranței alimentelor GFSI;
 • Sectoarele de produse şi sectoarele tehnologice în accepțiunea IFS;
 • Cerinţele de audit (guvernanță și politici, sistemul de management al siguranței alimentului, asigurare resurse, operare, măsurare, analiză și îmbunătățire, apărarea alimentelor etc), conform IFS 7, considerente privind aplicarea și impactul în cadrul organizației;
 • Cerințele privind neconfomitatea (KO), în standardul IFS 7
 • Portalul de audit, accesare, aspecte importante;
 • Studii de caz.

Beneficii operaționale și de business

 • Accesarea pieţelor internaţionale;
 • Mărirea gradului de transparenţă şi consolidarea încrederii clienţilor;
 • Optimizarea producţiei şi minimizarea riscurilor alimentare semnificative;
 • Controlul eficient al proceselor interne şi minimalizarea riscului de insucces;
 • Transmiterea unui semnal referitor la o abordare proactivă a siguranţei alimentului.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Ce urmează?

În vederea suplimentării competențelor, puteți accesa și cursul de Auditor Intern IFS7

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România