Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Efectuarea auditului.Tranziția la ISO 19011:2018

Efectuarea auditul de sistem de management se realizeaza in conformitate cu ISO 19011:2018. Aplicabilitatea se manifestă la nivelul  tuturor standardelor, cum ar fi  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50000,  ISO 16949, ISO 22000 etc.

La finalul cursului veți avea cunoștințele necesare pentru realizarea programelor și activităților de audit, efectuand tranzitia la  ISO 19011:2018.

Auditorii interni, de secundă și terță parte trebuie să fie conștienți de modificările cheie pe care le introduce, dintre care menționăm:

 • Abordarea bazată pe risc în ceea ce privește programarea, planificarea, efectuarea și raportarea rezultatelor auditului;
 • Planificarea auditului capătă un rol esențial în ISO 19011: 2018 fiind conectat cu abordarea bazată pe risc;
 • Mai mult accent pe planificarea auditului și abordarea procesuală, prin trecerea de la auditul etapizat la o metodologie care se concentrează  pe interdependențele dintre procese.

Se adresează

Auditorilor interni in domeniul sistemelor de management sau celor care doresc să devină auditori. Auditorilor de secundă și terță parte. Oricărei persoane care dorește  să-și consolideze experiența. Persoanelor care doresc sa implementeze și dezvolte sisteme de management conform standardelor ISO.

Obiective

În cadrul cursului se vor urmări:

 • Modificările ISO 19011:2018 privind efectuarea auditului;
 • Principiile auditului si abordarea bazată pe risc;
 • Tipologii de audit si obiectivele auditului;
 • Programul de audit;
 • Planificarea și pregătirea activităților de audit;
 • Analiza documentelor;
 • Desfasurarea auditului;
 • Metode de culegere a datelor în timpul auditului;
 • Stabilirea concluziilor;
 • Întocmirea raportului de audit.

Beneficii operaţionale şi de business

 • Îmbunătățeste gradul de conformare.
 • Aduce plus valoare la nivel operațional.
 • Întărește încrederea părților interesate în capabilitatea organizației.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

Nu sunt definite criterii de acces pentru acest curs. Poate fi însă interesant, din perspectiva abordării bazate pe risc a procesului de audit ca principala modificare a ISO 19011:2018, să parcurgeți și cursul Managementul riscului in ISO 31000:2018.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România