Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Tranziție la ISO 22000:2018

Se adresează

Echipei de siguranţa alimentului, reprezentantilor managementului cu responsabilităţi în gestionarea tranziţiei, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, alţi responsabili de proces, auditorilor externi siguranţa alimentului.

Obiective

Cursul are drept obiective:

  • prezentarea noutăţilor, furnizarea înţelegerii asupra schimbărilor aduse de versiunea ISO 22000:2018, din perspectiva adoptării Anexei comune HCL, dar şi a aspectelor specifice siguranţei alimentului;
  • prezentarea abordării PDCA din perspectiva sistemului de management, dar şi din perspectiva respectării cerinţelor HACCP;
  • se vor accentua aspectele legate de definirea contextului organizaţiei, analiza părţilor interesate, atât intern cât şi extern, implicarea managementului şi manifestarea lidershipului, punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri şi oportunităţi, care influenţează rezultatele intenţionate, fie cu trend pozitiv, fie într-o manieră negativă, modul de urmarire şi asumare al obiectivelor şi comunicarea la nivelul organizaţiei, precum şi aspecte legate de controlul lanţului de furnizare/ serviciilor furnizate din exterior;
  • modul de adaptare a sistemul de management al siguranţei alimentului în conformitate cu cerinţele ISO 22000:2018, atât din punct de vedere al informaţiilor documentate cât şi al implementării, fundamentarea sistemului de management, în înţelegerea proceselor şi principiilor.

Beneficii operaționale și de business

  • Creşterea încrederii clienţilor, a investitorilor, a publicului şi a comunităţii prin demonstrarea implicării şi angajamentului referitor la calitate şi siguranţa alimentului, în contextul în care cerinţele clienţilor şi autorităţilor sunt în creştere;
  • Minimizarea riscurilor alimentare semnificative printr-un control eficace al proceselor interne.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Ce urmează?

Pentru completarea competențelor, poti accesa și cursul Auditor Intern ISO 22000 sau Auditor intern ISO 22000/ISO 9001.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România