Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Tratarea neconformităților IATF 16949: 2016

Se adresează

Reprezentanților managementului pentru calitate, responsabililor calitate, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi, top management, managerilor de proiect, șefilor de compartimente și personalul tehnic.

Obiective

Prezentul curs permite participanților să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare pentru:

  • a face față procesului de certificare și gestionării neconformităților în aplicarea Regulilor IATF
  • a interpreta rezultatele unui audit
  • a redacta și citi corect un raport de audit;
  • a evalua acțiunile corective, modul de închidere a neconformităților, decizia de certificare.

Beneficii operaționale și de business

  • Creșterea încrederii clienţilor, a investitorilor, a publicului şi a comunităţii prin demonstrarea implicării  și angajamentului referitor la calitate;
  • Reducere potențială de timp, în cazul auditurilor de secundă parte;
  • Creșterea performanței organizaționale prin creșterea angajamentului la nivel managerial, întărirea comunicării interne, înțelegerea rolurillor și responsabilităților, auditare internă și monitorizare periodică;
  • Diminuarea riscurilor reducerea pierderilor prin diminuarea non-calității.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România