Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Urmărire KPI și îmbunătățire continuă în Industria Auto

Cum reușesc producătorii din lanțul de furnizare în industria automotive să fie competitivi? Optimizarea operațională prin îmbunătățirea continua este răspunsul. Selectarea indicatorilor cheie de performanță optimă reprezintă un pas central pentru organizații și companii din întreaga lume, aceasta fiind premisa de la care a plecat acest program de formare.

În sistemele moderne de fabricație, KPI-urile sunt definiți ca un set de valori pentru a reflecta performanța operațională, cum ar fi eficiența, capacitatea de producție, disponibilitatea, productivitatea, calitatea etc. Prin monitorizare continuă și măsurarea indicatorilor pot fi abordate direcții de îmbunătățire continuă.

Se adresează

Persoanelor din cadrul unei organizaţii implicate în procesele calității; auditorilor interni; auditorilor externi; echipei de management al riscului, managerilor de la toate nivelurile, specialiștilor interni s-au implicat în activități și proiecte de îmbunătățire continuă a performanței și a calității; managerilor de proiect, consultantilor sisteme de management.

Obiective

Cursul vă ajută să înțelegeți cum să utilizați instrumentele calității și indicatorii de performanță  în îmbunătățirea cu scopul de a spori  satisfacția clienților și eficiența internă prin îmbunătățirea produselor, proceselor, implicarea oamenilor şi o abordare a riscurilor particulară contextului  organizaţiei.

Acest training îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:

  • Concepte de relevanță pentru lucrul cu indicatorii de performanță (KPI), inclusiv criterii pentru construirea KPI;
  • Abordarea îmbunătățirii continue: înţelegerea stadiului; analiza și definirea acțiunilor de îmbunătățire, predicția riscului;
  • Înţelegerea principiilor de bază în managementului riscului, acţiune corectivă şi acţiune preventivă;
  • Principalele metode şi instrumente capabile să ghideze acţiunile şi să îmbunătăţească performanţa tehnică şi economică a organizaţiei.

Beneficii operaţionale şi de business

  • Îmbunătăţiri la nivel de strategie, operaţiuni şi conformare reglementată sau/şi voluntară;
  • Creşterea gradului de satisfacţie al clienţilor şi eficienţa internă prin îmbunătăţire la nivelul proceselor.

Durată

1 zi

Cost

200 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România