Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Cerințele EN 9100-Managementul calității în sectorul aerospațial și de apărare

Familia de standarde destinate sectorului aerospațial cuprinde EN 9100, EN 9110 și EN 9120. Această serie a standardelor acoperă întreg spectrul organizațiilor ce activează în sectorul aero, de la proiectare și producție, până la întreținere, reparații și distribuție.

Standardul EN 9100 este un standard bazat pe ISO 9001 și dezvoltat de către International Aerospace Quality Group, recunoscut în întreaga lume la nivel de industrie și poate constitui o parte esențială în obținerea licențelor de activitate la nivel de sector.

Se adresează

Persoanelor din cadrul unei organizații certificate sau în curs de certificare conform EN 9100/ este auditat secundă parte sau care activează în domeniul proiectării, producției, distribuției, întreținerii și reparațiilor aparținând sectorului aerospaţial sau de apărare; reprezentanților / responsabililor din domeniul managementului.

Obiective

Acest training își propune să furnizeze cunoștințe și abilități privind:

 • Principiile sistemului de management;
 • Cerinţele sistemului de managemement al calității pentru industria aeronautică conform EN 9100;
 • Integrarea cerințelor cu High Level Structure ISO 9001, ințelegerea și diagnosticarea stadiului organizației raportat la cerințele standardului;
 • Cerințe legate de documentația de sistem;
 • Aspecte legate de implementare și aplicabilitate;
 • Procesul de certificare.

Beneficii operaţionale şi de business

 • Asigurarea unei mai mari transparențe și încredere din partea stakeholderilor, o mare mare vizibilitate în piață și o creștere a reputației;
 • Încurajarea creșterii organice la nivel international, crescând oportunitățile de business;
 • Reducerea de timp potențială în cazul auditurilor de secundă parte;
 • Creșterea performanței organizaționale prin creșterea angajamentului la nivel managerial, întărirea comunicării interne, înțelegerea rolurillor și responsabilităților, adaptarea principiilor EN 9100 la nivelul organizației, auditare internă și monitorizare periodică;
 • Diminuarea riscurilor datorată faptului că urmărește asigurarea conformității cu cerințele unui standard recunoscut de autorități de reglementare;
 • Reducerea pierderilor prin diminuarea non-calității.

Durată

2 zile, sală de curs fizică sau virtuală

Cost

200 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România