Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

FMEA- Failure Mode and Effects Analysis – Analiza modului de defectare și al efectelor acestora

Se adresează

Reprezentanților managementului pentru calitate, responsabililor calitate, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi, top management, managerilor de proiect, șefilor de compartimente și personalul tehnic.

Obiective

În orice sector, funcționarea defectuoasă a proceselor operaționale și defecțiunile în general reprezintă o sursă de probleme și preocupări.

FMEA este un instrument de bază în managementul proiectelor, al mentenanței și al calității, tehnică eficientă de reducere a riscurilor de funcționare defectuoasă a sistemelor, componentelor și produselor datorită deficiențelor de proiectare sau a deficiențelor operaționale și de valorificare a posibilităților de îmbunătățire.

Agenda cursului abordeaza modul de eliminare și ținere sub control a riscurilor într-o manieră preventivă punctând următoarele:

  • FMEA- istoric, scop si utilizare, modele și concepte;
  • Prezentarea de ansamblu AIAG-VDA FMEA 2019- scop, modificări, noua abordare;
  • Dobândirea unei viziuni funcționale și fizice a produsului;
  • Familiarizarea cu conceptele generale și cu terminologia; identificarea beneficiilor aduse de realizarea analizei riscurilor utilizând FMEA;
  • Prezentarea abordării riscului in 7 pasi (planificarea, structura, analiza functională, analiza modurilor potențiale de defectare sau a produsului sau procesului, analiza de risc, gradarea riscurilor, modalitati de tratare, optimizare și rezultate documentate), precum și cerințele noului capitol „Supplemental FMEA for Monitoring and System Response”;
  • Abordarea bazată pe proces; Diagrame funcționale- Identificare defecte, efecte asociate, analiza cauzei defectărilor;
  • Planuri de contingență/control;
  • Studii de caz

Beneficii operaționale și de business

  • Creșterea performanței organizaționale și diminuarea riscurilor;
  • Reducerea pierderilor prin diminuarea non-calității.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România