Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Marcarea CE a echipamentelor conform Directivei 2006/42/EC și corecta aplicare a standardelor armonizate Machinery

Se adresează

Specialiștilor din cadrul companiilor care fabrică sau modernizează utilaje.

Obiective

Prezentare comparativă a Directivei 2006/42/EC (obligații producător mașini) și a Directivei 2009/104/EC (obligații angajator care utilizează mașini)

 • Noua Abordare a Directivelor (prezumția de conformitate, rolul standardelor armonizate, etc.)
 • Standardele armonizate Machinery (tipuri de standarde, indicarea în anexele acestora a EHSR, etc.)
 • Echipamente care sunt/nu sunt sub incidența Directivei 2006/42/EC
 • Prezentarea principalelor riscuri legate de echipamentele care intră sub incidenta Directivei Machinery
 • Reglementări privind responsabilitatea evaluării conformității și a aplicării marcajului CE
 • Cvasimașinile (mașinile parțial finalizate) – prezentare și particularități
 • Echipamentele interschimbabile – exemple și particularități
 • Prezentarea componentelor de siguranță
 • Prezentarea Cerințelor Esențiale de Sănătate și Siguranța (EHSR)
 • Modificarea, punerea pe piață, etc. – a mașinilor second-hand (particularități)
 • Definirea rolurilor entităților implicate (producătorul, plasatorul pe piața UE, reprezentantul  autorizat, persoana responsabilă cu dosarul tehnic, organismul pentru supravegherea pieței, etc.)
 • Responsabilități ale producatorului de mașini în relațiile cu furnizorii (specificații în caietul de sarcini, solicitare documente, audituri, etc.)
 • Declarația de conformitate CE și Declaratia de încorporare (aplicare, conținut, diferențe, etc.)
 • Mașini care nu se încadrează în Anexa IV (procedură evaluare conformitate, oportunitatea asistenței în procesul de evaluare, etc.)
 • Mașini care se încadrează în Anexa IV (prezentare, proceduri evaluare conformitate, etc.)
 • Reguli referitoare la marcajul CE (geometrie, loc amplasare, etc.)
 • Dosarul Tehnic (conținut, elaborare, disponibilitate, limba utilizată, etc.)
 • Documentele de evaluare a conformității (validitate, durata de păstrare, suportul/forma de păstrare, disponibilitatea, etc.)
 • Responsabilități post-evaluare conformitate (producător, relația cu NoBo, utilizator, modificator, etc.)
 • Prezentare surse oficiale de informare (link-uri) și legislație română
 • Instrucțiuni elaborate de producător (tipuri de instrucțiuni, detaliere conținut, forma, integralitate, etc.)
 • Analiza de risc – prezentare metode de gestionare a riscului

Beneficii operaționale și de business

 • Respectarea cerințelor clienților și de reglementare;
 • Accesul pe noi piețe.

Durată

1 zi

Cost

200 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România